Kunstenfestivaldesarts

“Dante vertrekt vanuit de duisternis, doorkruist de drie koninkrijken van het hiernamaals en bereikt een licht dat hem verblindt. Herhaaldelijk zegt hij dat hij niet bij machte is om te beschrijven wat hij ziet, dat hij de woorden niet vindt om dit uit te drukken. Dat is een bekentenis van de eigen onmacht, een bewustwording van de eigen beperkingen. Hij slaagt er maar niet in te beschrijven wat absoluut goed en absoluut kwaad is. Ze zijn voor hem beide onvoorstelbaar”, aldus Romeo Castellucci. Precies de onmogelijkheid om beeld of vorm te verlenen aan de grenzen van onze kennis boeit deze regisseur buitenmatig. Vergilius gidst Dante door de kringen van de Divina Commedia tot aan de poorten van het Paradijs. Het is vervolgens aan de Italiaanse dichter om Castellucci te gidsen door de werelden van de dood en zijn bespiegelingen over de hel, het vagevuur en het paradijs te voeden. Dit ambitieuze artistieke project bestaat uit twee voorstellingen (Inferno en Purgatorio) en een installatie/ performance (Paradiso). Na de creatie op het Festival d’Avignon 2008 wordt het in België voorgesteld in de Munt, deSingel en op het Kunstenfestivaldesarts.
Naar La Divina Comedia di Dante Alighieri


« Parti de l’obscurité, Dante traverse les trois royaumes de l’au-delà et débouche sur une lumière qui l’aveugle. Il répète souvent qu’il est trop pauvre pour dire ce qu’il voit, et qu’il n’a pas de mots pour le dire. C’est à la fois un aveu d’impuissance et une expérience des limites. Il ne peut parvenir à décrire le mal et le bien absolus. Ils sont pour lui irreprésentables » déclare Romeo Castellucci. C’est cette impossibilité de donner image ou forme aux limites de notre expérience qui passionne le metteur en scène. Dans les cercles de la Divina Commedia, jusqu’au seuil du Paradis, Dante est guidé par Virgile. C’est au tour du poète italien de guider Castellucci dans les mondes de la mort et de nourrir sa réflexion sur l’enfer, le purgatoire et le paradis. Ce projet artistique ambitieux est composé de deux spectacles (Inferno et Purgatorio) et d’une installation-performance (Paradiso) créés au Festival d’Avignon 2008 avant d’être présentés en Belgique à la Monnaie, au Singel et au Kunstenfestivaldesarts.
D’après La Divina Comedia di Dante AlighieriDe Munt / La Monnaie, ore 20


Info:
ADMINISTRATIEF ADRES
Leopoldstraat 4 – 1000 Brussel
T: +32 2 229 12 00
F: +32 2 229 13 30
info@demunt.be


BESPREEKBUREAU
Leopoldstraat 23 – 1000 Brussel
van dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 18 uur
T: +32 70 23 39 39 (van 12 tot 18 uur)
F: +32 2 229 13 84Socìetas Raffaello Sanzio
Tel. 0547.25566, fax. 0547.25560 (ore 9,00-13,00)
info@raffaellosanzio.org
www.raffaellosanzio.org

Allegati